Klachtenregeling

Created with Sketch.

Wij nemen klachten serieus en hopen samen tot een oplossing te komen. Als je er samen met ons niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Ons lidmaatschap nummer is 11572. Informatie over de klachtenprocedure is hier te vinden. 

Vertrouwenspersoon

Created with Sketch.

Voor de jongeren en diens ouders heeft het gezinshuis een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is aangesloten bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Zij komt minimaal vier keer per jaar in het gezinshuis langs.

Keurmerk

Created with Sketch.

Zorg van Kasteel - van Eekelen is in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen op basis van ISO 9001. Hiermee wordt de kwaliteit van zorg gewaarborgd binnen ons gezinshuis. U kunt ons opzoeken in het register onder nummer 2010190.