Visie

Elk kind heeft recht om in zijn of haar eigen omgeving op te groeien. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, moet de omgeving zo normaal mogelijk aanvoelen. Geen grote instellingen, wisselend personeel en bureaucratie. Maar kleinschaligheid, vaste gezichten en korte lijnen. Door onze werkervaring in instellingen als de jeugdzorg plus, jeugddetentie, psychiatrie en gehandicaptenzorg hebben wij gezien dat al deze facetten 1 ding missen en dat is normaliseren. Normaliseren in een grote instelling is niet gemakkelijk, aangezien het geen normale leefomgeving is. Kinderen nemen veel sneller elkaars gedrag over, wat kan leiden tot grotere problematiek.

 

Normaliseren staat bij Zorg van Kasteel voorop. Dit kan het beste in een zo voorspelbaar mogelijke omgeving met betrouwbare begeleiders. Continu dezelfde begeleiders die er dag en nacht voor ze zijn. Die niet weg gaan, maar blijven. Ook als het moeilijk wordt. Wij willen jongeren meegeven dat zij meer kunnen dan zij zelf denken. Iedereen heeft een talent. Door samen op zoek te gaan naar hun krachten hopen wij dat zij zo meer vertrouwen in zichzelf krijgen. 

Missie

Zorg van Kasteel wil jongeren klaarstomen voor de maatschappij. Wat hen overkomen is in het verleden hoeft hun heden niet te bepalen. Wij willen de jongeren laten zien dat zij zelf hun toekomst in handen hebben. Door hen te begeleiden naar zelfstandigheid hopen wij dat ze meer vertrouwen krijgen in zichzelf.

Kernwaarde

Zelfstandigheid

Created with Sketch.

De weg naar zelfstandigheid gaat met vallen en opstaan. Het ene kind heeft hier meer begeleiding in nodig dan het andere. Wij nemen weinig tot niets over van een kind maar ondersteunen en begeleiden de jongeren. Leren hoe ze het zelf kunnen doen. Zorg van Kasteel wil kinderen meegeven dat iets lukt als je maar in jezelf gelooft. 

Normaliseren

Created with Sketch.

Elk kind heeft recht om in een zo normaal mogelijke omgeving op te groeien. Een passende dagbesteding, een sociaal netwerk en huisvesting zijn hiervoor van belang. Door de beschermende factoren van een kind te versterken willen wij voornamelijk de focus leggen op wat wel kan. Zorg van Kasteel is er voor jongeren vanaf 16 jaar en gaan hier pas weg wanneer hun leven op orde is en zij toe zijn aan een volgende stap. 

Gezag en wederzijds respect

Created with Sketch.

Elk mens heeft regels nodig. Zonder regels wordt het een chaos. Regels zijn er niet om de orde te handhaven, maar om met elkaar samen te leven. Samen met de kinderen worden er leefregels opgesteld. Dit wordt gedaan door eenieder te respecteren en te laten leven. 

Samenwerken

Created with Sketch.

Wij vinden het belangrijk dat het begeleidingstraject van de jongeren zelf is. De jongere bepaalt zelf zijn of haar pad. Wij zijn er om de jongeren daarin te ondersteunen. Dit doen wij door naast de jongere te staan, en waar nodig begeleiding en sturing te bieden