Doelgroep

Wonen bij Zorg van Kasteel is er voor jongeren vanaf 16 jaar die om wat voor reden niet meer thuis kunnen wonen, maar nog te jong zijn om zelfstandig te wonen. Dit kunnen kinderen zijn die uit een (gesloten) jeugdinstelling komen of dreigen een gesloten machtiging te krijgen. Wij hebben ervaren dat jongeren met hechtings- en gedragsproblematiek het beste bij ons past.  Belangrijk is dat de jongere aan zijn of haar toekomst wil werken en gemotiveerd is. De begeleiding die wij geven is daadkrachtig en creatief. Wanneer moet nemen wij een stap terug. Wij kunnen snel schakelen en zijn consequent.
 
Om de juiste begeleiding aan elk kind te kunnen geven hebben wij bepaalde contra indicaties. Dit is omdat wij niet de juiste expertise in huis hebben en zo niet de juiste begeleiding aan een kind kunnen bieden.
 
Contra indicaties voor wonen zijn:
·         Verslavingsproblematiek die op de voorgrond staat

·         Jongere met een lichamelijke beperking waarbij gespecialiseerde begeleiding nodig is

·         Seksueel en agressief grensoverschrijdend gedrag
 

·         Ernstige persoonlijkheidsproblematiek waardoor er geen zelfreflectie mogelijk is. 

 ·         Actieve eetstoornis


·         Wanneer de jongere een ernstig gevaar vormt voor zichzelf of diens omgeving

·         Een jongere die continu baat heeft bij 1 op 1 begeleiding.
 
De begeleiding is individueel gericht. Bij elke plaatsing wordt er zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van de groep. Veiligheid staat ten aller tijde voorop.