Wonen

Zorg van Kasteel is een vrijgevestigd gezinshuis in Heerhugowaard voor jongeren vanaf 16 jaar die begeleid worden op weg naar zelfstandigheid. Dit kan praktische en/of sociaal-emotionele begeleiding zijn. Met elk kind wordt een toekomstplan opgesteld. In dit toekomstplan wordt vastgelegd waar de jongere naartoe wil groeien. Dit plan wordt samen, wanneer aanwezig en wenselijk, met diens netwerk opgesteld. Er zal gekeken worden waar de beschermende factoren van een kind liggen en deze zullen versterkt worden. Alle leefgebieden van het kind zullen in kaart gebracht worden en zo wordt gekeken welke behoefte het kind heeft. In het plan staat duidelijk omschreven wie wat doet. Het toekomstplan is het uitgangspunt van de begeleiding. Dit plan wordt gemaakt aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix methodiek. Dit instrument geeft inzicht in de mate van zelfstandigheid van de jongere en kan goed de ontwikkeling in kaart brengen. 

 
Van elke jongere wordt verwacht dat hij of zij een passende dagbesteding heeft. Wanneer dit bij aanvang nog niet geregeld is zal het streven zijn om dit zo snel mogelijk te realiseren. Wij vinden een nuttige tijdbesteding van belang voor de jongeren. Het geeft je leven ritme, regelmaat en zin. Je bent na een dag werken moe en voldaan. Jongeren zullen trots zijn op wat zij bereikt hebben. Er zal minder ruimte zijn voor probleemgedrag. Wij willen kinderen normaliseren. Door te werken of naar school te gaan heb je een plek in de maatschappij en lever je een bijdrage, dat is wat wij kinderen willen meegeven. 
 
Elk kind heeft zijn of haar eigen kamer. De overige woonvoorzieningen delen zij met hun huisgenoten. Over het gebruik hiervan worden afspraken gemaakt, om zo fijn mogelijk met elkaar te kunnen wonen. De begeleiders, Jordy en Saskia, wonen ook in het huis. Zij zullen 24 uur per dag bereikbaar zijn voor de jongeren.